Color+Negro.png

C H O R I Z O   A   L A   S I D R A                                    

 $ 190.00

500 gramos

C R O Q U E T A S   J A M Ó N   S E R R A N O                

 $ 180.00

20 piezas

C H I C H A R R Ó N   D E   A T Ú N                                

$ 280.00

500 gramos

E S F E R A S   D E   R I S O T T O                   

$120.00

10 piezas

T O R T I L L A   E S P A Ñ O L A  para 2 a 3 personas 

$140.00

1 pieza

C H I S T O R R A 

$175.00

500 gramos

E S C A M O L E S  A  L A  M A N T E Q U I L L A

$300.00

120 gramos

Reservación